Regulamin

Każda osoba odwiedzająca serwis musi przestrzegać poniższego regulaminu, w przeciwnym wypadku jest zobowiązana do opuszczenia strony w trybie natychmiastowym.

  1. Każda osoba odwiedzająca stronę potwierdza, że przeczytała niniejszy regulamin, rozumie i zgadza się z jego pełną treścią. W przeciwnym razie dana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego opuszczenia strony i zaprzestania korzystania z niej.
  2. Ta strona jest forum dyskusyjnym użytkowników, usługi tej strony są świadczone całkowicie bezpłatnie i bez jakiejkolwiek gwarancji. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę spowodowaną bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z lub istnieniem tego serwisu.
  3. Każdy odwiedzający oświadcza, że nie będzie w swoich komentarzach zachęcać innych użytkowników do czynów karalnych, nie będzie ich słownie lub w inny sposób atakować, obrażać, czy też innym sposobem naruszać dobre zwyczaje lub obowiązujące prawo.
  4. Wszelkie komentarze są własnością intelektualną autora, który je zamieścił, a administrator tego serwisu zrzeka się w ten sposób wszelkiej odpowiedzialności za formę i treść danych komentarzy.
  5. Zabrania się tworzenia zautomatyzowanych robotów, które miałyby przeglądać tę stronę, wyszukiwać, gromadzić i zapisywać dane za pośrednictwem osób trzecich za wyjątkiem robotów web crawlers wyszukiwarek internetowych i serwisów społecznościowych.
  6. Przy zamieszczeniu komentarza zapisywany jest również adres IP, który może zostać wykorzystany w przypadku nielegalnego bądź karalnego zachowania autora komentarza w celu ograniczenia takiego zachowania.
  7. Odwiedzający stronę jest świadomy tego, że w przypadku wyszukania numeru telefonu, dany numer natychmiast zostaje umieszczony w bazie danych, tak samo jak automatycznie zostaje wygenerowana strona z detalami tego numeru.
  8. Odwiedzający nie będzie aktywnie wyszukiwać błędów na stronie, wykorzystywać ich oraz starać się je obchodzić.
  9. Przez wypełnienie adresu email odwiedzające osoby zgadzają się na przesyłanie im biuletynów informacyjnych z tej strony oraz okazjonalnym przesyłaniem informacji handlowych.
  10. Niniejszy regulamin nabiera mocy prawnej w momencie jego opublikowania a administrator strony zastrzega sobie prawo do jego zmiany w dowolnym czasie.

Celem tej strony nie jest w żadnym razie działanie na szkodę właścicieli konkretnych numerów telefonów. Dla każdego wyszukiwanego numeru zostaje natychmiast wygenerowana strona ze szczegółami numeru. Strona ta nabiera znaczenia dopiero, gdy pojawią się na niej komentarze użytkowników, które muszą zostać zamieszczone w zgodzie z niniejszym regulaminem.

Jeśli ktoś odniesie wrażenie, że niektóre komentarze naruszają prywatność lub obowiązujące prawo, prosimy o niezwłoczny kontakt lub o żądanie usunięcia konkretnego komentarza za pomocą odpowiednich środków. Każda taka prośba musi być wystarczająco uzasadniona oraz należy podać powody, dla których komentarz powinien zostać usunięty oraz wypełnić aktualne dane kontaktowe.

Naszym zamiarem jest, aby serwis działał na korzyść każdego użytkownika.

Team serwisu KtoDzwonil.eu